KOMA RENT alt
Img 3913
Img 3908 0
Img 3912 0
Img 3917 0

3 fotografie

GEOSAN GROUP a.s.


Zařazení:Administrativní budovy
Rok realizace:2018
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 1
Počet modulů: 8
Forma prodeje:Pronájem

4. kalen­dář­ní týden 2018 se nesl v duchu výstav­by kan­ce­lář­ské­ho záze­mí pro fir­mu GEO­SAN GROUP a.s.Dne 23.1.2018 byla v Hos­ti­va­ři vybu­do­vá­na sesta­va - DUO kon­tej­ner, 4x samo­stat­ný obyt­ný kon­tej­ner a 2x sani­tár­ní kontejner.


Zpět na reference