KOMA RENT alt
1
2
3
4
6
8
10
12
13
14
16
19
21
22

13 fotografií

Kancelářské zázemí Auto ESA


Kancelářské zázemí pro autobazar Auto ESA v Liberci

Zařazení:Administrativní budovy / Kanceláře
Rok realizace:2021
Klient:Auto ESA
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 1 den
Počet modulů: 9
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Pronájem

Kan­ce­lář­skou sesta­vu tvo­ří osm obyt­ných, vari­a­bil­ních kon­tej­ne­rů. Vnitř­ní pro­stor je oblo­žen sádro­kar­to­no­vý­mi des­ka­mi. Usa­ze­ní a mon­táž sesta­vy bylo hoto­vo za jeden den. Vnitř­ní úpra­vy trva­ly 4 dny. Vznik­ly vel­mi kom­fort­ní pro­sto­ry jak pro zaměst­nan­ce, tak i kli­en­ty auto­ba­za­ru. Do are­á­lu auto­ba­za­ru jsme doda­li i náš V.I.P. sani­tár­ní kontejner.Zpět na reference