KOMA RENT alt

6 fotografií

Kanceláře pro vedení stavby SYNER, s.r.o.


Sestava kanceláří s vloženou chodbou pro vedení stavby.

Zařazení:Administrativní budovy / Kanceláře
Rok realizace:2021
Klient:SYNER, s.r.o.
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 2 dny
Počet modulů: 13
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Pronájem

Dvou­pa­t­ro­vá sesta­va, hor­ní patro s řeše­ním vnitř­ní chod­by, kdy v modu­lech pomo­cí pří­ček vznik­ne uza­vře­ná chod­ba, pro kom­fort­něj­ší pře­cho­dy mezi kan­ce­lá­ře­mi a sani­tár­ním záze­mím. Absen­ci mož­nos­ti při­po­je­ní na odpad, jsme vyře­ši­li fekál­ním tan­kem, kte­rý byl zapuš­těn na pozemku.


Zpět na reference