KOMA RENT alt
E8486961 7950 4 C29 B5 CF C8 D76 BB57021 1
BDA967 E2 BBE0 4 EAA AF3 E DC6 A72 B71766
B990 BBD7 E2 F1 4 F8 E 89 B8 4804334 D9 F3 B
30719 F4 B F56 F 4521 8 B6 B 5 D915385 EE18
19878 AB9 0459 4 CB1 92 FA 88848 DC90900
44 F06 DBC ED00 4 D1 F 9 B55 EEA439 CD7 BFD
3 B7 D16 E8 71 BB 401 C 80 BB 3 E89 B81522 ED

6 fotografií

Kanceláře pro vedení stavby SYNER, s.r.o.


Sestava kanceláří s vloženou chodbou pro vedení stavby.

Zařazení:Administrativní budovy / Kanceláře
Rok realizace:2021
Klient:SYNER, s.r.o.
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 2 dny
Počet modulů: 13
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Pronájem

Dvou­pa­t­ro­vá sesta­va, hor­ní patro s řeše­ním vnitř­ní chod­by, kdy v modu­lech pomo­cí pří­ček vznik­ne uza­vře­ná chod­ba, pro kom­fort­něj­ší pře­cho­dy mezi kan­ce­lá­ře­mi a sani­tár­ním záze­mím. Absen­ci mož­nos­ti při­po­je­ní na odpad, jsme vyře­ši­li fekál­ním tan­kem, kte­rý byl zapuš­těn na pozemku.


Zpět na reference