KOMA RENT alt
Nyon-21
Ecole_saintexupery-04
Ecole_saintexupery-08
Ecole_saintexupery-12
Ecole_saintexupery-26
Ecole_saintexupery-31
Ecole_saintexupery-34
Ecole_saintexupery-35
Ecole_saintexupery-36
Ecole_saintexupery-38
Ecole_saintexupery-39
Ecole_saintexupery-42
Ecole_saintexupery-44
Ecole_saintexupery-46
Ecole_saintexupery-54
Nyon-27
Nyon-26
Nyon-25
Nyon-24
Nyon-23
Nyon-22
Nyon-21
Nyon-20
Nyon-19
Nyon-18
Nyon-16
Kindergarten
Nyon-2
Nyon-3
Nyon-4
Nyon-14
Nyon-13
Nyon-12
Nyon-11
Nyon-10
Nyon-8
Nyon-5
Ecole_saintexupery-56
Ecole_saintexupery-58
Ecole_saintexupery-59
Ecole_saintexupery-61
Ecole_saintexupery-62

41 fotografií

MŠ École Saint Exupery, CH


Rostoucí modulární školka.

Zařazení:Realizace školské / Mateřské školy
Rok realizace:2011
Klient:École Saint Exupery
Země realizace:Švýcarsko
Technická specifikace: Délka stavby: 2 týdny
Délka výroby: 2 týdny
Počet modulů: 35
Užitná plocha: 600 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Ve Švý­car­sku řeší efek­tiv­ně nedo­sta­tek míst ve škol­kách výstav­bou modu­lár­ních mateř­ských škol jako napří­klad mateř­skou ško­lou Éco­le Saint Exu­pery, kte­rou jsme vybu­do­va­li ze stan­dard­ních modu­lů StandardLine.

V roce 2011 bylo posta­ve­no pří­ze­mí škol­ky a v dal­ších letech byla škol­ka postup­ně dopl­ně­na o dal­ší dvě pat­ra. Sou­čás­tí dodáv­ky bylo i ven­kov­ní scho­diš­tě. Stav­bu pak inves­tor dopl­nil výtahem.


Zpět na reference