KOMA RENT alt

13 fotografií

MŠ Ořešín, CZ


Jednotřídní modulární školka.

Zařazení:Realizace školské / Mateřské školy
Rok realizace:2011
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 1 týden
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 9
Užitná plocha: 160
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Fir­ma KOMA MOD­U­LAR pomohla vyřešit prob­lém s umístěním dětí do mateřské školy. Během krátké doby jsme vys­tavěli kon­te­jnerovou mateřsk­ou školku. V Ořešíně, vísce blízko Brna, se v posled­ních letech hod­ně stavě­lo a tak vznikla potře­ba mateřské školy. Od 1.9.2011, kdy byla škol­ka slavnos­t­ně otevře­na, tak může 25 rodin umístit své ratolesti do mod­ulární mateřské školky.
Zpět na reference