KOMA RENT alt

7 fotografií

Podještědské gymnázium


Rozšíření prostor pro výuku.

Zařazení:Realizace školské / Střední školy
Rok realizace:2019
Klient:DOCTRINA Podještědské gymnázium
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace:
Forma prodeje:Pronájem

Proná­jem mod­ulů byl rych­lým a ele­gant­ním řešením akut­ního nedostatku vyučo­vacích pros­tor Pod­ještěd­ského gym­názia Doc­t­ri­na v Liber­ci. Naše mod­u­ly byly propo­je­ny se stá­va­jící škol­ní budovou a vytvoři­ly nové učeb­ny. Vstupy do mod­ulů se nachází na každém patře budovy.


Zpět na reference