KOMA RENT alt

22 fotografií

Přístavba MŠ Roztoky, CZ


Dvoupodlažní modulární přístavba mateřské školy.

Zařazení:Realizace školské / Mateřské školy
Rok realizace:2011
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 4 týdny
Délka výroby: 3 týdny
Počet modulů: 20
Užitná plocha: 420
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

V měsí­ci lis­to­pa­du byla pře­dá­na k uží­vá­ní dvou­pod­laž­ní modu­lár­ní pří­stav­ba mateř­ské ško­ly v Havlíč­ko­vě uli­ci v Roz­to­kách u Pra­hy. Rych­lost výstav­by pro­ká­za­la výho­dy modu­lár­ní výstav­by. Ved­le dvou tříd pří­stav­ba nepo­strá­dá potřeb­né záze­mí včet­ně pří­prav­ny jídel a výta­hu na potraviny.


Zpět na reference