KOMA RENT alt
Ms-roztoky13-11
Ms-roztoky-2
Ms-roztoky-3
Ms-roztoky-30
Ms-roztoky-29
Ms-roztoky-27
Ms-roztoky-26
Ms-roztoky-25
Ms-roztoky-23
Ms-roztoky-22
Ms-roztoky-21
Ms-roztoky-20
Ms-roztoky-19
Ms-roztoky-18
Ms-roztoky-16
Ms-roztoky-15
Ms-roztoky-14
Ms-roztoky-8
Ms-roztoky-5
Ms-roztoky13-5
Ms-roztoky13-11
Ms-roztoky13-14
Ms-roztoky13-15

22 fotografií

Přístavba MŠ Roztoky, CZ


Dvoupodlažní modulární přístavba mateřské školy.

Zařazení:Realizace školské / Mateřské školy
Rok realizace:2011
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 4 týdny
Délka výroby: 3 týdny
Počet modulů: 20
Užitná plocha: 420 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

V měsí­ci lis­to­pa­du byla pře­dá­na k uží­vá­ní dvou­pod­laž­ní modu­lár­ní pří­stav­ba mateř­ské ško­ly v Havlíč­ko­vě uli­ci v Roz­to­kách u Pra­hy. Rych­lost výstav­by pro­ká­za­la výho­dy modu­lár­ní výstav­by. Ved­le dvou tříd pří­stav­ba nepo­strá­dá potřeb­né záze­mí včet­ně pří­prav­ny jídel a výta­hu na potraviny.


Zpět na reference