KOMA RENT alt
IMG 4038
IMG 4091
IMG 4074
IMG 4072
IMG 4069
IMG 4068
IMG 4058
IMG 4051
IMG 4043

8 fotografií

Mateřská škola Modletice


Modulární školka v Modleticích u Prahy.

Zařazení:Realizace školské / Mateřské školy
Rok realizace:2019
Klient:Obec Modletice
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace:
Forma prodeje:Pronájem

Dočas­ná modu­lár­ní ško­la v Mod­le­ti­cích je urče­na pro 24 dětí a její budo­va je sesta­ve­na z osmi obyt­ných a tří sani­tár­ních modu­lů. Poža­da­vek na pro­ti­po­žár­ní úpra­vu jsme spl­ni­li pou­ži­tím sádro­kar­to­no­vých obkladů.

Prá­vě pro­ná­jem se stá­vá ide­ál­ní řeše­ním pro obce, jež musí řešit akut­ní nedo­sta­tek míst ve stá­va­jí­cích mateř­ských školách.


Zpět na reference